OPINIE NASZYCH KLIENTóW!

 

?Wasze produkty naprawd? zadziwiaj? mnie jako?ci? i kunsztem wykonania.”

Kanada: @brianwagnerpainting na Instagramie

 

?MultiMaster to dla mnie cud, wycina w drewnie kszta?tów w bród. Nigdy zachwyca? mnie nie przestanie, w oczach pi?knieje moje mieszkanie.”

 

D-A-CH: Andreas Schmidt na Facebooku

 

?Naprawd? ?adne inne narz?dzie wielofunkcyjne nie jest w stanie dorówna? FEIN, a przetestowa?em urz?dzenia wszystkich innych renomowanych marek. Równie? fantastyczny serwis.”

Wielka Brytania: @ala_adams_a.m.a_ na Instagramie o FEIN MultiMaster

 

?MultiMaster mie?ci si? nawet w damskiej torebce. Mój ma?y FEIN!”

D-A-CH: Mary Luuh na Facebooku

 

?Kupi?em w?a?nie to ma?e cudo, bo zepsu? si? mój Bosch. Mog? powiedzie? tylko jedno: WOW! (…) Naprawd? genialne urz?dzenie.”

 

Wielka Brytania: @safeheatingltd na Instagramie o FEIN MultiMaster

 

?To proste: Ceni? wysok? jako??, a t? uosabia dla mnie pomarańczowa marka.”

 

USA: @poebuilt na Instagramie o szlifierce k?towej FEIN

 

?Produkujecie najlepsze narz?dzia dla profesjonalistów.”

W?gry: Sanyi Bogdan na Facebooku

 

?MultiMaster je?dzi ze mn? wsz?dzie, blisko i daleko, zawsze pod r?k? b?dzie. U?ywam FEIN z czyst? rado?ci?, pracuj? szybko i z przyjemno?ci?.”

 

D-A-CH: Bert Relius na Facebooku

 

?Mam ju? dwa Wasze urz?dzenia! Jako?? i moc bez zarzutu, czo?ówka, je?li chodzi o elektronarz?dzia. Najlepsze.”

Francja: Fabien Prigent na Facebooku

 

?To naprawd? FEINe narz?dzia do pracy.”

Wielka Brytania: @paul_the_cabbie_2001 na Instagramie

Aktualno?ci

Nowe produkty

Nowe produkty

Terminy targów

Terminy targów

Promocje

Przejd? do

Wyszukiwanie akcesoriów

Szybko znajd? w?a?ciw? tarcz? pilarsk?, tarcz? do szlifowania, itp.

Znajd? szybko w?a?ciwe wiert?o koronowe

ZNAJD? AKCESORIA NA PODSTAWIE MASZYNY LUB ZASTOSOWANIA

FEIN to mi?dzynarodowa firma o niemieckich korzeniach, znana z wysokiej jako?ci elektronarz?dzi i akcesoriów, stworzonych do pracy w najtrudniejszych warunkach w przemy?le i handlu. W 1867 r. Wilhelm Emil Fein za?o?y? firm?, której podwalin? by?o wynalezienie elektrycznej wiertarki r?cznej – pierwszego na ?wiecie elektronarz?dzia. FEIN posiada obecnie ponad 700 praw ochronnych do wzorów u?ytkowych, w tym oko?o 500 patentów lub zg?oszeń patentowych. FEIN skupia si? na produktach i us?ugach, które s? idealnym rozwi?zaniem problemów w zakresie obróbki metali. S? one sprzedawane na ca?ym ?wiecie przez ponad 16 oddzia?ów i ponad 50 przedstawicielstw handlowych.